Mgr. Kristýna Kiliánová – hlavní řešitelka, Ph.D. studentka na KIK
Mgr. Petra Kočková – spoluřešitelka, Ph.D. studentka na KIK
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. – spoluřešitelka, školitelka obou studentek
Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D. – spoluřešitelka, oborová didaktička se zaměřením na 1. stupeň ZŠ

Tvorba webového portálu vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj digitálních kompetencí

Mgr. Kristýna Kiliánová – hlavní řešitelka, Ph.D. studentka na KIK
Mgr. Petra Kočková – spoluřešitelka, Ph.D. studentka na KIK
Bc. Kateřina Biernatová – spoluřešitelka, nMgr. studentka na KIK
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. – spoluřešitelka, školitelka obou studentek
Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. – spoluřešitel, oborový didaktik, pedagog, vedoucí diplomové práce

Podpora digitálního vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněných skupin