Výukový materiál a samotná cvičení jsou pro děti poutavé a v rámci možností dobře pochopitelné, přičemž zadávající učitel lehce dovysvětlí dotazy k zadání či realizaci. Děti s materiály pracovaly poměrně bez problému. Ve výsledku na mě materiál zanechal kladný dojem a děti, pracující s tímto materiálem také vyjádřily souhlas. Proto bych tento materiál doporučil pro rozvoj digitálních kompetencí dětí, které jsou v dnešní době na děti kladeny. 

M. Kaštovský

Výuka pomocí navržených aktivit byla realizovatelná bez nějakých velkých potíží. Mezi největší plusy lze zařadit: pestrost barev, vhodné motivy a atraktivní úkoly, které si mohou žáci sami vyzkoušet i prakticky, což je v předmětu informatika nejlepší varianta než pouhý teoretický výklad. 

B. Skupníková

Kladně hodnotím grafické zpracovaní, velmi se mi líbí pestrost jednotlivých aktivit  
a barevný vzhled. Aktivity splňují didaktický účel a určitě jsou přínosné ve výuce robotiky. Aktivity jsou primárně určeny pro Bee-bot, ale aplikoval jsem je i na jiné robotické hračky, které mají stejnou funkci. Vše probíhalo bez problému, nejvíce děti zaujala pohádka o Karkulce a lovení Karkulky vlkem.

K. Sojka

Výukové materiály k robotické včeličce jsou moc vydařené. Zkoušela jsem i jiné podložky, ale na českém trhu jich je nedostatek a ty originální začali děti brzo nudit. Jsem ráda za každý nový výukový materiál, který mohu ve výuce informatiky použít. Děti měly radost, že si vyzkoušely něco nového.

K. Sikorová

Měla jsem tu čest si jednotlivé výukové aktivity vyzkoušet ve školní praxi. Pro mě jako pedagoga žádný přínos neměly, jelikož pracuji s podobnými aktivitami, které si sama tvořím už nějakou dobu. Ovšem dětem se moc líbily. S realizací nebyl žádný problém, na jednotlivé vytištěné aktivity jsem aplikovala průhlednou fólii pro lepší pohyb včelek. Vše fungovalo jak má, aktivity splnily svůj účel.

J. Sklářová