BeeBot & BlueBot – Učíme se číst a zapisovat kódy

A zase jsme u toho „programování“. Jenže pouhé čtení a zapisování kódů nemusí být ryze programováním a ve skutečnosti také není. Umět vyjádřit posloupnost, ať už ústně či graficky, naplánovat nějakou činnost, vytvořit a pečlivě popsat postup vedoucí k určitému cíli je problémem všedních dnů.

A takovouto schopností nehýří úplně každý. Aby celá naše společnost se v této oblasti rozvíjela, začíná naše učení u jednoduchých každodenních situací. Malé děti se mohou učit číst posloupnost skrze obrázky, větší již mohou zapojit zástupné znaky, jako jsou například směrové šipky.


AKTIVITY: MEDVĚDOVA CESTA & KLÍČ

Časová dotace20 – 25 minut (na jednu aktivitu)
Doporučený věk dětíOd cca 5 let
Vstupní požadavky na dítěSchopnost vyjádřit posloupnost činností.
Rozvinutá orientace v prostoru.
Nutné vybaveníV případě využití digitálního zařízení:
– BeeBot nebo BlueBot (alespoň 1 kus, pro více skupin více kusů)
– Podložka (vytištěná na velký arch papíru, nebo průhledná a podložena obrázky medvěda, úlu, klíče, dveří…)
– Kartičky se šipkami (možnost využít originální, nebo vytištěné)
– Stopky (volitelné, v případě soutěže na čas)

V případě využití unplugged metod:
– Podložka (vytištěná na velký arch papíru, nebo průhledná a podložena obrázky medvěda, úlu, klíče, dveří, apod. nebo vytištěna na papíru v běžné velikosti)
– Kartičky se šipkami (možnost využít originální, nebo vytištěné), nebo psací potřeby pro zapisování šipek
– Stopky (volitelné, v případě soutěže na čas)
Vzdělávací oblast RVPInformatika
Jazyk a jazyková komunikace
Digitální kompetence2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
3.4 Programování
5.3 Kreativní použití digitálních technologií
Cíl aktivityŽák pomocí šipek sestaví algoritmus pohybu.
Žák se naučí algoritmicky myslet.
Žák diskutuje o správném řešení.
Žák navrhuje jiná možná řešení.

Anotace:
V této kategorii úloh se žáci učí číst a zapisovat kódy. Je velmi důležité, aby pochopili souvislosti a správné posloupnosti. Posloupností (algoritmem) se rozumí řada pokynů (příkazů či postupů), které následují za sebou (jsou v určitém pořadí). Výhodou těchto aktivit je možnost se algoritmicky myslet i bez použití digitálních zařízení.

Možná si lámete hlavu, jak tento materiál využít v hodinách českého jazyka, nezapomeňte však, že v rámci slohové výchovy se děti učí pracovnímu postupu a právě algoritmus můžeme též označit jako pracovní postup. Téma si tak můžete přizpůsobit vašim potřebám.

Postup aktivity MEDVĚDOVA CESTA:

Děti pomocí kartiček se šipkami najdou medvědovi nejkratší cestu k včelímu úlu s medem. Opět je velmi důležitá diskuse a pozorování dětí během sestavování cesty. Děti mohou postupně svou cestu zkoušet a stopovat si vzájemně čas. Kdo najde nejkratší, nebo nejrychlejší trasu vyhrál.

Níže si může stáhnout podklad k této aktivitě a poté vytisknout.

Postup aktivity KLÍČ:

Cílem této aktivity je uhádnout správnou trasu podle níže zapsaných šipek. Která cesta nám otevře dveře? Existují i jiné možnosti, než jsou v mapě uvedeny?

Níže si může stáhnou podklad k této aktivitě a poté vytisknout.