Ozobot – Vyprávěj příběh nebo pohádku

Jedním z očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je reprodukce textu podle svých schopností, tvorba vlastního literárního textu na dané téma, resp. dramatizace jednoduchého příběhu či vyprávění děje zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek v rámci podpůrných opatření.

A protože víme, že digitální kompetence by se měly rozvíjet ve všech vzdělávacích oblastech, nejen v informatice, nechme žáky vyprávět příběh nebo pohádku prostřednictvím vybraných digitálních zařízení.


AKTIVITA: ŽIVOT V AKVÁRIU / POD VODOU

Časová dotaceMin 45 minut
Doporučený věk dětíOd cca 8 let
Vstupní požadavky na dítěRozvinutá schopnost vyprávět příběh nebo pohádku.
Schopnost kreativně myslet.
Nutné vybaveníOzobot (alespoň 2 ks do skupiny).
Scénář s pohádkou (žáci si ho ale mohou nejprve vytvořit).
Mapový podklad pro pohádku (opět může dojít teprve k tvorbě).
Fixy, na jejichž barvy Ozobot reaguje (černá, zelená, modrá, červená – vyzkoušejte předem).
Papírové oblečky pro Ozoboty (volitelné „oblečky“ pro postavičky z pohádek).
Další výtvarné potřeby a kulisy (volitelné).
Vzdělávací oblast RVPČeský jazyk a literatura (Literární výchova)
Informatika
Digitální kompetence2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu
3.4 Programování
5.3 Kreativní použití digitálních technologií
Cíl aktivityŽák rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části, navrhne a popíše kroky k jejich řešení.
Žák ověří schopnost postupu navrženého někým jiným, najde a opraví v něm případnou chybu (navrhne jiné možné řešení).
Žák volně reprodukuje text podle svých schopností.
Žák rozliší pohádkové prostředí od reálného.
Žák popíše děje, jevy, osoby a jejich charakterové vlastnosti.
Žák se aktivně zapojí do diskuse.

Anotace:
Aktivita Vyprávěj příběh nebo pohádku se zaměřuje na rozvoj komunikačních a kolaboračních dovedností. Každé dítě zná nějakou pohádku ze svého raného dětství, kterou by mělo zvládnout převyprávět. Může to být pohádka velmi stará a známá, ale také moderní. Téma je jen na vás – učitelích, rodičích, lektorech, … zkrátka na vás všech, kteří jste se rozhodli s tímto materiálem pracovat.

Postup:

Pobídněte žáky, aby se rozdělili do skupin o 3 až 5 členech, zadejte jim úkol převyprávět příběh nebo pohádku, rozdejte všechny dostupné pomůcky. Nechte děti tvořit a kreativně využívat digitální technologie. Nezapomeňte připomenout, že je vhodné užít různé kódy, např. pro zrychlení Ozobota. Ostatní skupinky pak na konci mohou hádat, o kterou pohádku se jedná.