Aktivity pro rozvoj informační a datové gramotnosti

Výuka v oblasti –informační a datové gramotnosti

Do výuky jsou začleňovány hry, úkoly a aktivity, které vyžadují, aby žák vyhledal, organizoval, zpracoval
a analyzoval informace v digitálním prostředí. Je také velmi důležité žáka správně namotivovat, aby se u něj probudila potřeba informace získávat. Dále je vhodné zařazovat aktivity, díky kterým žák ověřuje důvěryhodnost vyhledaných informací. Na 1. st. ZŠ je vhodné zařazovat aktivity, které jsou spojené se společenskými pohledy, jak ICT využívat a jak vnímat ICT jako důležitý nástroj pro řadu činností v dnešním světě. Tato oblast je velmi úzce spojena s kritickým myšlením žáka.