ScratchJr. – Kompletní program s následným dotazováním

ScratchJr. je úvodní programovací jazyk, který umožňuje malým dětem vytvářet vlastní interaktivní příběhy a hry. Děti se učí „programovat“ prostřednictvím spojování bloků a jejich cílem je naučit postavu pohybovat, skákat, tančit či zpívat.

Než se ale dostanou k samotnému tvoření, můžeme využít lehčí aktivity. Úkolem dítěte v případě kompletního programu s následným dotazováním je víceméně sledovat program a úkolem učitele pokládat návodné otázky. Tyto otázky mohou být zaměřené na téma, o kterém vytvořený program je, ale také se nabízejí otázky přímo k samotnému programu (např. Co dělá postavička? Co se v programu děje?).


AKTIVITA: SVÁTKY A TRADICE U NÁS

Časová dotace30 – 45 minut
Doporučený věk dětíOd cca 7 let
Vstupní požadavky na dítěDovednost pojmenovat události, které se v programu dějí.
Rozvinutá pozornost a řečové dovednosti.
Nutné vybaveníDigitální zařízení, ze kterého bude program promítán (např. interaktivní tabule napojená na PC, tablet).
Soubor svatky-a-tradice.sjr (ke stažení níže).
Vzdělávací oblast RVPČlověk a jeho svět
Informatika
Jazyk a jazyková komunikace
Digitální kompetence2.4 Spolupráce prost
5.3 Kreativní použití digitálních technologií
Cíl aktivityŽák se dokáže zaměřit na to, co je z poznávacího hlediska důležité.
Žák popíše sled událostí, které se v programu dějí.
Žák dokáže cíleně odpovídat na otázky kladené učitelem / učitelkou.
Žák se orientuje ve vánočních a velikonočních tradicích, vyjmenuje některé obyčeje.
Žák zná nejznámější svátky, které se v ČR slaví, a popíše, jak tyto svátky probíhají.

Anotace:
Tato aktivita je malou procházkou českými svátky, tradicemi a zvyky, které se během nich dodržují. Téma může být také rozšířeno o pranostiky a pověry.

Postup:

Úvodem je vhodné se dětí zeptat, jaké znají svátky a významné dny, které v České republice slavíme, a čím se tyto svátky a významné dny vyznačují. Poté jim řekneme, že jim nyní pustíme krátkou animaci (video) a jejich úkolem bude pozorně sledovat, co se tam děje. Po přehnání celého programu zkusíme děti nechat samy vyprávět, co ve videu viděly, a poté jim pokládáme doplňující otázky typu: Jaké svátky či významné dny se tam objevily? Čím jsou tyto svátky a významné dny charakteristické? Slavíte je doma? A jak? Co máte na nich nejraději? Co byste naopak změnili? Které svátky probíhají na jaře, v létě a které na podzim a v zimě?

Další vhodná témata ke zpracování:

– Fáze života aneb Jak rosteme?
– Den ve škole

Níže si můžete stáhnout výchozí soubor.