BeeBot & BlueBot – Jaké je to být zrcadlem?

Máme tady obdobu předchozí aktivity BeeBot & BlueBot – Staň se baletním mistrem. Tentokrát se podíváme do zrcadlového bludiště.


AKTIVITA: JAKÉ JE TO BÝT ZRCADLEM?

Časová dotaceMin 45 minut
Doporučený věk dětíOd cca 8-10 let
Vstupní požadavky na dítěZákladní schopnost orientace v prostoru.
Základní dovednost práce s robotickou hračkou.
Základní dovednost a schopnost programování – pochopení, co je to algoritmus.
Nutné vybaveníBeeBot nebo BlueBot (alespoň 2 kusy do skupiny)
Digitální zařízení (tablet, mobil apod.)
Zrcadlo
Vzdělávací oblast RVPInformatika
Digitální kompetence2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
2.4 Kolaborace prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu
3.4 Programování
5.3 Kreativní použití digitálních technologií
Cíl aktivityŽák sestaví algoritmus pohybu.
Žák sestaví zrcadlový algoritmus pohybu.
Žák se naučí algoritmicky myslet.
Žák prostřednictvím robotických hraček spolupracuje s ostatními.
Žák s pomocí digitálního zařízení vytváří digitální obsah.

Anotace:
V předchozí aktivitě jste si zahráli nejen na programátory, ale také scénáristy, režiséry a kameramany. Tentokrát to bude velmi obdobné, ale posuneme se zase o level výš.

Postup aktivity JAKÉ JE TO BÝT ZRCADLEM?:

V úvodu aktivity si s žáky povídejte o zrcadlovém bludišti… zda už v nějakém byli, jaký to byl pro ně zážitek, co se jim na tom líbilo, nebo naopak nelíbilo. Co nám vlastně zrcadlo říká? Co v nás odráží? Máte-li starší děti, můžete si i filozoficky zadebatovat.

Poté vytvořte skupiny (opět můžete využít námi známý nástroj Flippity – Random Name Picker) o minimálně 2 členech. Do skupiny rozdejte 2 včelky. Nejprve děti pobídněte k aktivitě, aby vyzkoušely naprogramovat včelku a pustili ji před zrcadlem. Úkolem je nejen programování, ale především sledovat pohyb včely a toho, co se v zrcadle odráží. Co nám to říká? Debatujte…

Poté zadejte druhou část úkolu, a to zrcadlově naprogramovat druhou včelku, abychom získali stejný obraz jako v zrcadle. Vždy nabádejte děti k tomu, aby si algoritmus nejprve sestavily na papíře, nebo za použití kartiček se šipkami.

Nakonec můžete natočit video jako v předchozí aktivitě.