BeeBot & BlueBot – Hledáme cestu (cíl) a sestavujeme program

Úkolem těchto aktivit je naučit se hledat cestu k cíli anebo sestavit algoritmický postup, jak daného cíle dosáhnout. Vždy je vhodné začínat od nejjednodušších úloh a postupně obtížnost zvyšovat. Nyní si žáci již nezkouší bezmyšlenkovitě ovládat robotické hračky (pozn. tato aktivita může být vhodná pro naučení se ovládání), ale jedná se o řízenou činnost, kdy učitel jasně stanoví pravidla a cíl. Cíl samozřejmě nemusí určovat pouze učitel, oblíbenou aktivitou zejména mladších žáků je vzájemné zadávání cílů, kam má včelka dorazit. Vhodná je proto práce ve skupinách, nebo ve dvojicích, kdy mohou žáci spolupracovat, radit si, pomáhat či se vzájemně učit.

Ideální vzdělávací metodou u tohoto typu aktivit je storytelling. Do výuky totiž můžeme zařadit příběhy nebo pohádky, které žáci již znají. Plnění jednotlivých zadání a úloh vyžaduje plánování, uvažování a soustředění, a proto je vhodné namotivovat děti něčím, co velmi dobře znají.


AKTIVITY: TVARY, BARVY, ČÍSLA & POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE

Časová dotaceMin 25 minut na jednu aktivitu
Doporučený věk dětíOd cca 5 let
Vstupní požadavky na dítěSchopnost vyjádřit posloupnost činností.
Rozvinutá orientace v prostoru.
Znalost geometrických tvarů, barev, čísel (dle tématu).
Nutné vybaveníV případě využití digitálního zařízení:
– BeeBot nebo BlueBot (alespoň 1 kus, pro více skupin více kusů)
– Podložka (vytištěná na velký arch papíru, nebo průhledná a podložena vybranými obrázky)
– Kartičky se šipkami (možnost využít originální, nebo vytištěné)
– Stopky (volitelné, v případě soutěže na čas)

V případě využití unplugged metod:
– Podložka (vytištěná na velký arch papíru, nebo průhledná a podložena vybranými obrázky nebo vytištěna na papíru v běžné velikosti)
– Kartičky se šipkami (možnost využít originální, nebo vytištěné), nebo psací potřeby pro zapisování šipek
– Stopky (volitelné, v případě soutěže na čas)
Vzdělávací oblast RVPInformatika
Jazyk a jazyková komunikace
Digitální kompetence2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
3.4 Programování
4.1 Ochrana zařízení
4.3 Ochrana zdraví a pohody
5.3 Kreativní použití digitálních technologií
Cíl aktivityŽák sestaví algoritmus pohybu.
Žák se naučí algoritmicky myslet.
Žák aktivně diskutuje řešení problému.
Žák převypráví příběh či pohádku.
Žák najde nejkratší možnou cestu.

Anotace:
Jedná se o řízenou činnost, kdy učitel jasně stanoví pravidla a cíl. Cíl samozřejmě nemusí určovat pouze učitel, oblíbenou aktivitou zejména mladších žáků je vzájemné zadávání cílů, kam má včelka dorazit. Vhodná je proto práce ve skupinách, nebo ve dvojicích, kdy mohou žáci spolupracovat, radit si, pomáhat či se vzájemně učit. Ideální vzdělávací metodou u tohoto typu aktivit je storytelling.

Doporučení k následujícím aktivitám:

– Vždy si v úvodu hodiny s žáky stanovte pravidla: pravidla pro bezpečnost práce s digitálními zařízeními, použitými robotickými hračkami.
– Vymezte si předem organizaci práce: jakým způsobem budou žáci spolupracovat, zda ve skupinách či dvojicích.
– Určete si předem pracovní místo: zda se žáci posadí kolem podložky u stolu, nebo budou sedět na podlaze.
– Zopakujte si pravidla k dané aktivitě: například nemačkat tlačítko otáčení, vyhnout se dané věci apod.

Postup aktivity TVARY A BARVY:

Tato aktivita je nejvhodnější pro děti předškolního věku, jelikož je zaměřena na tvary, ale může posloužit i starším dětem v úvodu. Žáci pomocí včelky BeeBot hledají tvary, které jim učitel či spolužák určí. Během aktivity je velmi důležitá interakce s učitelem a žáky. Samotná aktivita nemusí být zaměřena pouze na tvary, ale také na barvy či slova. Navíc ji učitel může využít ve formě unplugged, tedy bez použití digitálních technologií.

Níže si může stáhnout podklad k této aktivitě a poté vytisknout.

Postup aktivity POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE:

Pohádku O Červené Karkulce zná určitě každé dítě. Aktivita je vhodná pro všechny děti, které tuto pohádku znají. Na začátku aktivity je vhodné si pohádku zopakovat – děti mohou převést pohádku jako divadelní představení, anebo si ji pouze povypráví. Následně mají děti za úkol ulovit vlkem Karkulku v co nejkratším čase. Další možností je dopravit co nejrychleji Karkulku do lesa, kde jí vlk už nenajde. Fantazii dětí a učitelů se meze nekladou.

Níže si může stáhnou podklad k této aktivitě a poté vytisknout.