Storyboard That – Tvoříme digitální příběhy

A je tady další ideální zapojení digitálních zařízení do hodin českého jazyka, resp. do jakéhokoliv jiného cizího jazyka a klidně také do předmětů zabývajících se historií a dalšími obory. Přichází totiž digitální storytelling, a to s pomocí webové aplikace Storyboard That. Digitální storytelling představuje metodu tvorby příběhů za použití digitálních technologií. Může sloužit pro rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativního myšlení, tvůrčího psaní a představivosti.


AKTIVITA: DIGITÁLNÍ STORYTELLING (TVORBA REGIONÁLNÍ POVĚSTI)

Časová dotaceMin 45 minut
Doporučený věk dětíOd cca 10 let
Vstupní požadavky na dítěSchopnost reprodukovat myšlenky a sestavit z nich příběh.
Základní dovednost práce s vybraným digitálním zařízením (dovednost ukládat obrázky, sdílet je apod.).
Nutné vybaveníDigitální zařízení s internetovým připojením.
Cloudové úložiště pro ukládání vytvořených příběhů.
Vzdělávací oblast RVPJazyk a jazyková komunikace
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Informatika
Digitální kompetence1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu
3.3 Autorská práva a licence
5.3 Kreativní použití digitálních technologií
Cíl aktivityŽák seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh.
Žák volně reprodukuje text podle svých schopností.
Žák sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký digitální příběh.
Žák umí spouštět, přepínat a ovládat aplikace sloužící k tvorbě digitálního storytellingu.
Žák vytváří vlastní uměleckou tvorbu.
Žák využívá značek, piktogramů, symbolů a kódů pro záznam a přenos informací.

Anotace:
Digitální storytelling je ideálním místem, kde můžete dětem nechat tzv. volné ruce, aby mohly rozvíjet svou kreativitu. Takovéto neomezení se však jistě hodí do kroužku či jakékoliv volnočasové aktivity, neboť musíte počítat s tím, že kromě samotné práce s grafickými prvky nemusí příběh obsahovat žádný relevantní vzdělávací obsah.

Chcete-li, aby děti si z vyučování odnesly také jiné vědomosti, zadejte jim konkrétní téma a nechte je také informace vyhledávat na internetu. Pomáhejte jim, jak s velkou množinou informací naložit, jak správně určit jejich relevanci. Diskutujte o tom společně ve třídě.

Postup aktivity REGIONÁLNÍ POVĚST:

Snad každá vesnice, město či region jsou opředeny celou řadou pověstí. Všichni známe ty naše – Staré pověsti české. Co se tak ale dozvědět něco o okolí, ve kterém žijeme či pracujeme. Je to přeci hezký námět pro zpracování digitálního příběhu.

Nejprve si zkuste o regionálních pověstech s dětmi povídat, možná vás překvapí, že již některé znají. Nechte je také prohlížet, vyhledávat a filtrovat informace s nimi související. V další části nechte děti sestavit krátkou osnovu jejich příběhu. Používáte-li bezplatnou webovou aplikaci Storyboard That, nezapomeňte jim připomenout, aby označili 3 nejdůležitější dějové pasáže příběhu, neboť právě tato aplikace nám nabídne pouze 3 políčka příběhu. Poté děti nechte na příběhu pracovat a nakonec si výsledné projekty nasdílejte na předem připravené cloudové úložiště. Poté můžete nechat ostatní hádat, jaká pověst se pod daným výtvorem skrývá. Případně nechte autory svůj příběh ústně převyprávět.

Níže si může stáhnout vzorové řešení – pověst o pávech z Petřvaldu.