Stop Motion – Animovaný film

Znáte Tima Burtona? Mrtvou nevěstu Tima Burtona, Ukradené Vánoce či ovečku Shaun? A víte, že byly natočeny metodou Stop motion? Že nevíte, co to je? Stop motion je technika animace, při níž je reálný objekt mezi jednotlivými snímky ručně upravován a posouván o malé úseky tak, aby po spojení vyvolala animace dojem spojitosti. Hlavní výhodou této techniky je, že dovoluje animovat téměř cokoli. Nevýhodou je velká časová náročnost.


AKTIVITA: ANIMOVANÝ FILM

Časová dotaceMin 60 minut
Doporučený věk dětíOd cca 12 let
Vstupní požadavky na dítěZákladní dovednosti práce s digitálním zařízením.
Základní dovednosti práce s aplikací pro tvorbu animací.
Komunikační a kolaborační schopnosti.
Nutné vybaveníDigitální zařízení (např. iPad)
Aplikace pro tvorbu animací (např. Stop Motion Studio)
Předměty pro animaci (např. Lego postavičky, různé kreativní pomůcky)
Stojánek pro digitální zařízení (zamezí nechtěným pohybům, animace bude věrohodnější)
Krabice/textilní box (volitelné, pokud bude zelený, můžete využít také metody klíčování)
Externí světlo (volitelné, baterka/lampička pro lepší nasvícení scény)
Vzdělávací oblast RVPInformatika
Umění a kultura
Člověk a svět práce
Digitální kompetence2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
2.4 Kolaborace prostřednictvím digitálních technologií
3.1 Vytváření digitálního obsahu
5.3 Kreativní použití digitálních technologií
Cíl aktivityŽák za pomocí digitálního zařízení vytvoří animaci.
Žák využívá při tvořivých činnostech vlastní fantazii.
Žák nalezne vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření.
Žák sdílí výsledný projekt na webu.

Anotace:
Každý z nás zná animované filmy či pohádky. Někoho baví, jiný má raději zase ty hrané. Zkusme ale společně popustit uzdu fantazii a vytvořit si ve škole malé animační studio.

Postup aktivity ANIMOVANÝ FILM:

V úvodu aktivity si s žáky popovídejte o animovaných filmech a pohádkách. Zeptejte se ji, zda znají právě v úvodu zmíněné příběhy Tima Burtona, jako jsou Mrtvá nevěsta, Ukradené Vánoce, nebo ovečku Shaun? Věříme, že alespoň pár žáků jeden z námětů znají. Diskutujte také o tom, zda vědí, co jsou to animace, co je to metoda stop motion. Vysvětlete si také rozdíly mezi metodou stop motion a slow motion (zpomalená videa). Poté můžete přejít k animaci.

Připravte si menší animační studio. V základu vám budou stačit předměty, které chcete animovat, a digitální zařízení, pomocí kterého budete animovat, spolu s nainstalovanou aplikací, např. Stop Motion Studio (vyzkoušeno na zařízeních iPad a iPhone). Pro kvalitnější animaci, ale využijte dalších pomůcek, jako jsou stojánky, externí světla, krabice, textilní boxy apod.

Nechte žákům na výběr, zda budou pracovat ve skupinách, dvojicích či sami. Věříme, že ocení volnost. Pokud ale chcete čistě skupinovou práci, nevadí. Rozdejte jim potřebné pomůcky a společně si vysvětlete principy aplikace pro animaci. Klaďte důraz na velmi miniaturní pohyby, aby animace byla přirozená.

Téma může být pro žáky volitelné, nebo si ho předem stanovte.

Tip nakonec:

Z jedné aktivity můžete vytvořit daleko smysluplnější a dlouhodobější projekt. Zapojte do příprav i hodiny výtvarné výchovy, ale dle tématu také vlastivědu (prvouku, dějepis, zeměpis) a přírodovědu (prvouku, přírodopis) či technickou výchovu. Vlastně můžete zapojit jakýkoliv předmět, máte-li nápad, klidně jazyky či matematiku. Vytvářejte scénáře, kulisy apod.